Svenstorps Slott

Adress: Svenstorps Gods, 225 92 Lund Visa karta

Adress: Svenstorps Gods, 225 92 Lund

Svenstorp är ett äldre gods som byggdes upp under "Dansktiden". Svenstorps slott är uppfört av fogat tegel och sandsten i rik renässansstil, den s k Christian IV stil. Slottet uppfördes 1596 av Beate Hvitfeldt.

Vid borggårdssidan står två envåningsflyglar, som är tillbyggda på 1700 - talet. Slottet omgivs av en gammal, delvis i terrasser lagd trädgård med park. Den terrasserade delen av trädgården skyddas på långsidorna av höga pampiga dubbla avenbokshäckar. Allt är fullt bevarat och beskrivs av Carl von Linné i hans "Skånska Resa". Svenstorps gods ägdes av olika danska familjer fram tills änkan efter Nils Krabbe till Rössjöholm, Mette Rosenkranz, bytte till sig Svenstorp.

Slottets omgivningar är öppna för besökare.

Show more

Om denna aktivitet